Koraci provedbe konverzije kod korisnika koji koriste Sync

Koraci provedbe konverzije kod korisnika koji koriste Sync

 
Koraci

Korisnici koji koriste Sync, trebaju se kod izvršenja osnovne (obvezne) konverzije u euro u Luceedu pridržavati sljedećih koraka, redoslijedom kojim su navedeni:

  1. prije izvršenja osnovne (obvezne) konverzije u euro potrebno je izvršiti Sync na svim lokacijama,
  2. nakon toga izvršiti osnovnu (obveznu) konverziju samo na jednoj od lokacija,
  3. nakon izvršene konverzije izvršiti Sync na lokaciji na kojoj je konverzija izvršena,
  4. prije početka rada izvršiti Sync na svim ostalim lokacijama,
  5. ponovno pokrenuti Luceed prije početka rada,
  6. obrisati stavke zapisnika o promjeni cijena koji je kreiran Sync-om na lokacijama na kojima nije izvršavana konverzija (ovaj korak može se napraviti i naknadno).

Korisnici koji koriste Sync ne smiju izvršavati poništavanje konverzije!

 

Dodano - Thu, Dec 29, 2022 5:23 PM.
Link na URL: https://kb.luceed.hr/article.php?id=1747