Matični podaci - lista partnera koji imaju račun u Sberbank d.d.

Da bi se dobila lista partnera sa koji imaju žiro-račun u određenoj banci, potrebno je pretražiti polje IBAN u partnerima na sljedeći način:

1. U tablični prikaz šifrarnika partnera potrebno je dodati stupac "IBAN (ŽR)" - desnom tipkom miša uključiti izbornik 

2. Na izborniku odabrati "Izaberi stupce"

3. Na formu šifrarnika "dovući" stupac "IBAN (ŽR)"

4. Sortirati partnere po stupcu "IBAN (ŽR)" (kliknuti na naziv stupca), kako bi se i filter postavio na podatke u tom stupcu - naziv stupca i podaci prikazati će se "masnim" slovima

 

 5. U polje "Traži" upisati vodeći broj banke - za Sberbank d.d. upisati "%2503007" i prikazati će se svi partneri koji imaju žiro-račun u Sberbank d.d.

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.
Povezani članci RSS Feed
Ne postoje povezani čolanci za ovaj članak.