Često postavljena pitanja Articles RSS Feed
Razlike u poreznoj osnovici na godišnjem obračunu plaće za 2023. godinu
Objavljeno Fri, Dec 1, 2023
GODIŠNJI OBRAČUN PLAĆE ZA 2023. GODINU Razlike u poreznoj osnovici na godišnjem obračunu plaće   Na godišnjem obračunu plaće za 2023. godinu kod nekih djelatnika može doći do razlike u poreznoj osnovici po godišnjem obračunu u odnosu na zbroj porezni... Pročitaj više
Je li moguće postaviti da ispis Obrasca IP1 uvijek zauzima samo jednu A4 stranicu?
Objavljeno Thu, Sep 28, 2023
Pitanje Ispis Obrasca IP1 (Obračun isplaćene plaće/naknade/primitaka na temelju radnog odnosa) zauzima više od jedne A4 stranice. Je li moguće podesiti ispis tako da uvijek zauzima samo jednu stranicu?   Odgovor Propisani sadržaj navedenog obrasca,... Pročitaj više
Zašto se kod izvoza u Excel dokument, te kod korištenja filtera, tečaj prikazuje različito od prikaza u Luceedu?
Objavljeno Fri, Sep 1, 2023
Općenito o metodi iskazivanja tečaja nakon uvođenja eura Od datuma uvođenja eura HNB objavljuje tečajnu listu za euro u odnosu na druge valute, odnosno, koristi indirektnu metoda. Za razliku od direktne metode iskazivanja tečajeva koja se u RH korist... Pročitaj više
Na koji iznos se zaračunava PDV prilikom isporuke na kojoj se primjenjuju veleprodajne cijene?
Objavljeno Thu, Feb 23, 2023
Pitanje U praksi često zaprimamo razne upite korisnika vezano za način izračuna iznosa PDV-a na isporuke dobara i usluga, pa ćemo u ovom članku na jednostavnom primjeru razjasniti najčešću dilemu, te podsjetiti na određene definicije iz Zakona i Pra... Pročitaj više
Zbog čega zbroj iznosa pojedinačnih stavki ne odgovara ukupno iskazanoj poreznoj osnovici dokumenta?
Objavljeno Wed, Jul 26, 2023
Korisnici u određenim slučajevima mogu uočiti razliku između zbroja pojedinačnih iznosa stavki veleprodajnog dokumenta u odnosu na ukupno iskazanu poreznu osnovicu. U ovom članku objasnit ćemo zašto je ovo moguće, te zašto uočena razlika ne predsta... Pročitaj više
Zašto se iznosi dokumenata koji proizlaze jedan iz drugoga razlikuju?
Objavljeno Wed, Jul 26, 2023
Koje pitanje se postavlja? Korisnici u određenim slučajevima mogu primijetiti razlike u iznosima između dvaju ili više dokumenata koji proizlaze jedan iz drugoga, a za koje korisnik očekuje da trebaju imati istovjetne ukupne iznose. Neki od primjeri ... Pročitaj više
Zašto iznos stavke naloga prodaje ne odgovara umnošku količine i cijene (kada se koristi tip cijene M)?
Objavljeno Tue, May 2, 2023
U slučaju kada se na nalogu prodaje za Tip cijene koristi vrijednost M (koja označava korištenje maloprodajne cijene), vrijednost u polju Cijena na stavkama dokumenta računa se na način da se se od važeće maloprodajne cijene robe oduzme vrijednost ... Pročitaj više