Zašto se kod izvoza u Excel dokument, te kod korištenja filtera, tečaj prikazuje različito od prikaza u Luceedu?

Općenito o metodi iskazivanja tečaja nakon uvođenja eura

Od datuma uvođenja eura HNB objavljuje tečajnu listu za euro u odnosu na druge valute, odnosno, koristi indirektnu metoda. Za razliku od direktne metode iskazivanja tečajeva koja se u RH koristila prije uvođenja eura, a u kojoj je bazna valuta jedinica strane valute, od datuma uvođenja eura tečajevi se iskazuju na način da je bazna valuta jedna jedinica domaće valute tj. 1 euro (indirektna metoda).

Kod primjene indirektne metode iskazivanja tečajeva ne koristi se računska operacija množenja, koja se koristi kod direktne metode iskazivanja tečajeva (npr. ovlašteni mjenjač pri otkupu 100,00 eura i kupovnom tečaju koji iznosi 7,4 množi ta dva iznosa te dobiva umnožak koji iznosi 740,00 kuna, odnosno količinu kuna koju isplaćuje stranki pri otkupu eura) nego se koristi računska operacija dijeljenja (npr. ovlašteni mjenjač pri otkupu 100 britanski funti dijeli broj 100 s kupovnim tečajem koji iznosi 0,84 te dobiva količnik koji iznosi 119,05 eura, odnosno količinu eura koju isplaćuje stranki pri otkupu britanskih funti). 

Unos i prikaz tečaja u Luceedu

Sve osnovne operativne funkcionalnosti vezane za korištenja tečaja u Luceedu prilagođene su promjeni metode iskazivanja tečaja od 1. siječnja 2023., odnosno korištenju indirektne metode.

 

Kako bi smo zadržali kontinuitet u korištenju funkcionalnosti kroz različite poslovne godine (prije i nakon uvođenja eura), zapisivanje tečaja u bazu podataka i dalje se vrši prema direktnoj metodi, dok su potrebne prilagodbe izvršene na korisničkom sučelju, te korisnik prilikom unosa tečaja koristi tečaj iskazan prema važećoj indirektnoj metodi (tečaj kakav objavljuje HNB). Na isti način se tečaj i prikazuje na korisničkom sučelju, prema indirektnoj metodi.

No, izvoz podataka u Excel, te korištenje filtriranja podataka u stupcu Tečaj podatke uzima direktno iz baze podataka, te će u ova dva slučaja tečaj biti iskazan prema direktnoj metodi.

Budući da korištenje filtera na stupcu Tečaj nema pretjerani značaj za korisnike, a da se nakon izvoza podataka u Excel tečaj jednostavno može preračunati u indirektnu metodu, u ovom trenutku nisu planirane prilagodbe za dva navedena slučaja.

Primjer preračuna tečaja iz direktne u indirektnu metodu

Tečaj iskazan prema indirektnoj metodi (HNB):

 

Država

 

Šifra valute

 

Valuta

 

Sredni za devize

 

SAD

840

USD

1,0981

 

Tečaj prikazan u prethodnoj tablici koristi se kod unosa u Luceed, te je na isti način iskazan u svim pregledima u Luceedu.

 

Pregled tečaja

Ukoliko se na stupcu Tečaj koristi filtriranje, u padajućoj listi biti će prikazan tečaj prema direktnoj metodi. Na isti način će biti prikazan i kod izvoza pregleda u Excel tablicu.


Tečaj kod filtriranja

Ukoliko je to potrebno, u izvezenoj Excel tablici jednostavno možete izračunati tečaj u indirektnoj metodi na način da 1 podijelite s tečajem kakav je izvezen, odnosno putem sljedeće formule (u kojoj dio [tecaj] zamijenite s referencom ćelije u kojoj se nalazi tečaj:

=ROUND(1/[tecaj];4)

U primjeru, izračun će biti sljedeći:

=ROUND(1/0,910664;4)=1,098100

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.