Zašto je od 1.1.2023. cijena u kuni (kod dvojnog iskazivanja) različita od ranije važeće cijene u kuni?

Pitanje


Zašto se javlja razlika između cijene u kuni koja se nakon 1.1.2023. prikazuje na ispisu etiketa i cijene u kuni prije 1.1.2023., iako cijene nisu mijenjane, samo je izvršena konverzija u euro?

 

Odgovor


Do razlike dolazi očekivano budući se preračun cijene iz eura u kunu (radi dvojnog iskazivanja) sada vrši iz cijene u euru koja je ranije prilikom konverzije iz cijene u kuni zaokružena na dvije decimale sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Uzmimo za primjer maloprodajnu cijenu koja je prije 1.1.2023. iznosila 125,50 kuna.
Konverzijom (preračunom) cijene iz kune u euro sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, dobili smo vrijednost 16,66 EUR.
Kod dvojnog iskazivanja od 1.1.2023. potrebno je sada važeću cijenu u euru preračunati u kunu, također primjenom fiksnog tečaja konverzije: 1 EUR = 7,53450 kuna.
Kada cijenu od 16,66 EUR pomnožimo s fiksnim tečajem konverzije, dobijemo cijenu od 125,52 kuna, što je za 0,02 kuna više od cijene u kuni koja je vrijedila do 31.12.2022.

Prema tome, razlike su u nekim slučajevima očekivane.

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.