Često postavljana pitanja Articles RSS Feed
Zašto se kod izvoza u Excel dokument, te kod korištenja filtera, tečaj prikazuje različito od prikaza u Luceedu?
Objavljeno Fri, Sep 1, 2023
Općenito o metodi iskazivanja tečaja nakon uvođenja eura Od datuma uvođenja eura HNB objavljuje tečajnu listu za euro u odnosu na druge valute, odnosno, koristi indirektnu metoda. Za razliku od direktne metode iskazivanja tečajeva koja se u RH korist... Pročitaj više
Zbog čega zbroj iznosa pojedinačnih stavki ne odgovara ukupno iskazanoj poreznoj osnovici dokumenta?
Objavljeno Wed, Jul 26, 2023
Korisnici u određenim slučajevima mogu uočiti razliku između zbroja pojedinačnih iznosa stavki veleprodajnog dokumenta u odnosu na ukupno iskazanu poreznu osnovicu. U ovom članku objasnit ćemo zašto je ovo moguće, te zašto uočena razlika ne predsta... Pročitaj više
Zašto se iznosi dokumenata koji proizlaze jedan iz drugoga razlikuju?
Objavljeno Wed, Jul 26, 2023
Koje pitanje se postavlja? Korisnici u određenim slučajevima mogu primijetiti razlike u iznosima između dvaju ili više dokumenata koji proizlaze jedan iz drugoga, a za koje korisnik očekuje da trebaju imati istovjetne ukupne iznose. Neki od primjeri ... Pročitaj više
Zašto iznos stavke naloga prodaje ne odgovara umnošku količine i cijene (kada se koristi tip cijene M)?
Objavljeno Tue, May 2, 2023
U slučaju kada se na nalogu prodaje za Tip cijene koristi vrijednost M (koja označava korištenje maloprodajne cijene), vrijednost u polju Cijena na stavkama dokumenta računa se na način da se se od važeće maloprodajne cijene robe oduzme vrijednost ... Pročitaj više
Nabavna cijena iz artikla (NC) koja je upisana konverzijom ne podudara se sa zadnjom NC u kuni iz pregleda promjena cijena. Da li je konverzija ispravno izvršena?
Objavljeno Tue, Jan 31, 2023
Pitanje Ukoliko zadnju nabavnu cijenu (prije 1.1.2023.) iz pregleda promjena cijena (polje NC) ručno preračunamo u euro, dobivena cijena nije jednaka cijeni (NC) koja je preračunata konverzijom u euro. Da li je konverzija nabavne cijene iz artikla (... Pročitaj više
Knjiže li se i dalje devizni iznosi kod knjiženja stavki inozemnih kupaca i dobavljača koje su također izražene u euru?
Objavljeno Fri, Jan 13, 2023
Pitanje Knjiže li se i dalje devizni iznosi kod knjiženja stavki inozemnih kupaca i dobavljača koje su također izražene u euru?Odnosno, da li je i dalje potrebno u takvim slučajevima upisivati iznose u polja "Duguje (devizno)" i "Potražuje (devizno)... Pročitaj više
Zašto veleprodajne cijene definirane po partnerima nisu zaokružene prema pravilu treće decimale?
Objavljeno Fri, Jan 27, 2023
Pitanje Zašto veleprodajne cijene definirane po partnerima putem opcije Veleprodaja / Definicije rabata -> Cijene nisu zaokružene prema pravilu treće decimale?    Odgovor U praksi se pokazala potreba da se veleprodajne cijene definirane za partn... Pročitaj više
Kako kod unosa kalkulacije rasporediti iznos računa ovisno o tome da li je dobavljač tuzemni, iz EU ili izvan EU?
Objavljeno Sat, Jan 21, 2023
Pitanje Kako kod unosa kalkulacije rasporediti iznos računa ovisno o tome da li je dobavljač tuzemni, iz EU ili izvan EU? Polja na koja se pitanje odnosi označena su na sljedećoj slici.   Odgovor Kod unosa zaglavlja kalkulacije iznos računa dobavl... Pročitaj više
Kako u 2023. godini (kalendarski) poslati eRačune iz poslovne godine 2022.?
Objavljeno Wed, Jan 11, 2023
Pitanje Kako u 2023. godini (kalendarski) poslati eRačune iz poslovne godine 2022.?    Odgovor   Upozorenje! Slanje eRačuna potrebno je provoditi iz poslovne godine u kojoj su računi kreirani: - ako su računi iz 2022. godine, potrebno se prijavi... Pročitaj više
Kako u 2023. godini u Luceed učitati prvi izvod po računu, koji sadrži samo stavke konverzije stanja računa?
Objavljeno Mon, Jan 2, 2023
Pitanje Kako u 2023. godini u Luceed učitati prvi izvod po računu, koji sadrži samo stavke konverzije stanja računa?   Odgovor Neke poslovne banke (u ovom trenutku potvrđeno za Zagrebačku banku d.d. i Podravska banka d.d.) u prvom izvodu prometa po... Pročitaj više
Što je potrebno napraviti kako bi gotovinska blagajna za domaću valutu imala ispravnu valutu?
Objavljeno Sun, Jan 8, 2023
Pitanje Što je potrebno napraviti kako bi gotovinska blagajna za domaću valutu imala ispravnu valutu?   Odgovor Ukoliko vaša gotovinska blagajna za tuzemnu valutu (u modulu Gotovinska blagajna) nema definiranu (odabranu) valutu, nije potrebno radit... Pročitaj više
Da li je iznos temeljnog kapitala društva, na ispisima dokumenata od 1.1.2023. potrebno iskazivati u euru i prije nego društvo izvrši usklađenje iznosa temeljnog kapitala u sudskom registru?
Objavljeno Thu, Jan 5, 2023
Pitanje Da li je iznos temeljnog kapitala društva, na ispisima dokumenata od 1.1.2023. potrebno iskazivati u euru i PRIJE nego društvo izvrši usklađenje iznosa temeljnog kapitala u sudskom registru?   Odgovor S obzirom na određeni broj zahtjeva kor... Pročitaj više
Zašto se otvorenim narudžbama u stranoj valuti iz 2022. godine (NCC) prikazuje pogrešan tečaj?
Objavljeno Wed, Jan 4, 2023
Pitanje Zašto se otvorenim narudžbama u stranoj valuti iz 2022. godine (NCC) prikazuje pogrešan tečaj?   Odgovor Otvorene narudžbe iz 2022. godine u stranoj valuti (npr. USD) na sebi imaju tečaj kakav je važio (ili je upisan) u trenutku kreiranja n... Pročitaj više
Je li iznos mjesečnog osnovnog osobnog odbitka od 530,89 EUR ispravan (plaća za prosinac 2022. godine)?
Objavljeno Wed, Jan 4, 2023
Pitanje Je li iznos mjesečnog osnovnog osobnog odbitka od 530,89 EUR ispravan (plaća za prosinac 2022. godine)?   Odgovor Kod obračuna plaće za prosinac 2022. godine (koja se isplaćuje u siječnju 2023. godine), Luceed mjesečni osnovni osobni odbita... Pročitaj više
Stigla nam je roba od dobavljača u 2023. godini koju prati račun izražen u kuni, na koji način zaprimiti ovu robu u 2023. godini?
Objavljeno Tue, Jan 3, 2023
Pitanje  Stigla nam je roba od dobavljača u 2023. godini koju prati račun ili drugi dokument izražen u kuni, na koji način zaprimiti ovu robu u 2023. godini?   Odgovor Sve ulazne kalkulacije kreirane u poslovnoj godini 2023. i kasnije po isporukama... Pročitaj više
Zašto je od 1.1.2023. cijena u kuni (kod dvojnog iskazivanja) različita od ranije važeće cijene u kuni?
Objavljeno Tue, Jan 3, 2023
Pitanje Zašto se javlja razlika između cijene u kuni koja se nakon 1.1.2023. prikazuje na ispisu etiketa i cijene u kuni prije 1.1.2023., iako cijene nisu mijenjane, samo je izvršena konverzija u euro?   Odgovor Do razlike dolazi očekivano budući s... Pročitaj više
Smiju li se nakon konverzije cijene proizvoda i usluga mijenjati u poslovnoj godini 2022.?
Objavljeno Mon, Jan 2, 2023
Pitanje Smiju li se nakon konverzije cijene proizvoda i usluga mijenjati u poslovnoj godini 2022.?    Odgovor Ne. Nakon konverzije, cijene u proizvodima i uslugama izražene su u euru. Radi toga se ne smiju mijenjati u poslovnoj godini 2022. (prijav... Pročitaj više
Kako kreirati maloprodajni račun iz ponude iz 2022. godine?
Objavljeno Mon, Jan 2, 2023
Pitanje Kako kreirati maloprodajni račun iz ponude iz 2022. godine, putem opcije Snimi kao maloprodajni račun?   Odgovor Nakon uvođenja eura, nije moguće kreiranje maloprodajnih računa u 2023. godini iz ponuda koje su kreirane u 2022. godini putem ... Pročitaj više
Kako zaprimiti ulazni dokument interne razmjene u 2023. iz dokumenta iz 2022. godine (MSI dokument u MSU dokument)?
Objavljeno Mon, Jan 2, 2023
Pitanje Kako u 2023. godini zaprimiti ulazni dokument interne razmjene iz izlaznog dokumenta iz 2022. godine (MSI dokument u MSU dokument)?   Odgovor Zaprimanje ulaznih dokumenata interne razmjene u 2023. godini, iz izlaznih dokumenata kreiranih u ... Pročitaj više
Koji podaci se preračunavaju putem opcije Konverzija u euro
Objavljeno Sat, Dec 31, 2022
Pitanje Koji podaci se preračunavaju putem Luceed opcije Konverzija u euro?   Odgovor U člancima s uputama i pojašnjenjima za prelazak na euro detaljno je opisano koji podaci se i na koji način preračunavaju izvršenje konverzije putem opcije u Luce... Pročitaj više
Koje je razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena?
Objavljeno Fri, Dec 2, 2022
Pitanje Koje je razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena?    Odgovor Obvezno dvojno iskazivanje započinje 5. rujna 2022. godina i trajat će do 31. prosinca 2023. godine. Pročitaj više
Što podrazumijeva dvojno iskazivanje na ponudama prema potrošačima u RH?
Objavljeno Fri, Dec 2, 2022
Pitanje Što podrazumijeva dvojno iskazivanje na ponudama prema potrošačima u RH?    Odgovor Obzirom na zaprimljene upite vezane za dvojno iskazivanje na ponudama prema potrošačima u Republici Hrvatskoj te pojavu raznih tumačenja samog Zakona, uputi... Pročitaj više
Gdje se mogu naći službeni odgovori na pitanja vezano za uvođenje eura?
Objavljeno Fri, Dec 2, 2022
Pitanje Gdje se mogu naći službeni odgovori na pitanja vezano za uvođenje eura?    Odgovor Na službenoj mrežnoj stranici uvođenja eura postoje pitanja i odgovori, a možete ih pronaći na sljedećoj adresi: www.euro.hr/faq/ Pročitaj više
Kada je obavezno dvojno iskazivati cijene (prema kome)?
Objavljeno Fri, Dec 2, 2022
Pitanje U kojem odnosu se primjenjuje obveza dvojnog iskazivanja?    Odgovor Obveza dvojnog iskazivanja primjenjuje se isključivo u izravnom odnosu prema potrošačima u Republici Hrvatskoj. Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao il... Pročitaj više