Matični podaci Articles RSS Feed
Matični podaci - lista partnera koji imaju račun u Sberbank d.d.
Objavljeno Mon, Feb 28, 2022
Da bi se dobila lista partnera sa koji imaju žiro-račun u određenoj banci, potrebno je pretražiti polje IBAN u partnerima na sljedeći način: 1. U tablični prikaz šifrarnika partnera potrebno je dodati stupac "IBAN (ŽR)" - desnom tipkom miša uključiti... Pročitaj više