Zašto se otvorenim narudžbama u stranoj valuti iz 2022. godine (NCC) prikazuje pogrešan tečaj?

Pitanje


Zašto se otvorenim narudžbama u stranoj valuti iz 2022. godine (NCC) prikazuje pogrešan tečaj?

 

Odgovor


Otvorene narudžbe iz 2022. godine u stranoj valuti (npr. USD) na sebi imaju tečaj kakav je važio (ili je upisan) u trenutku kreiranja narudžbe.

S obzirom na promjenu službene metode iskazivanja tečajeva od 2023., u otvorenim narudžbama je potrebno samostalno (od strane korisnika) upisati tečaj za valutu narudžbe (prema indirektnoj metodi).

 

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.
Povezani članci RSS Feed
Kako u 2023. godini u Luceed učitati prvi izvod po računu, koji sadrži samo stavke konverzije stanja računa?
Objavljeno Mon, Jan 2, 2023
Zašto je od 1.1.2023. cijena u kuni (kod dvojnog iskazivanja) različita od ranije važeće cijene u kuni?
Objavljeno Tue, Jan 3, 2023
Zašto se kod izvoza u Excel dokument, te kod korištenja filtera, tečaj prikazuje različito od prikaza u Luceedu?
Objavljeno Fri, Sep 1, 2023
Koji podaci se preračunavaju putem opcije Konverzija u euro
Objavljeno Sat, Dec 31, 2022
Kako zaprimiti ulazni dokument interne razmjene u 2023. iz dokumenta iz 2022. godine (MSI dokument u MSU dokument)?
Objavljeno Mon, Jan 2, 2023
Je li iznos mjesečnog osnovnog osobnog odbitka od 530,89 EUR ispravan (plaća za prosinac 2022. godine)?
Objavljeno Wed, Jan 4, 2023
Nabavna cijena iz artikla (NC) koja je upisana konverzijom ne podudara se sa zadnjom NC u kuni iz pregleda promjena cijena. Da li je konverzija ispravno izvršena?
Objavljeno Tue, Jan 31, 2023
Da li je iznos temeljnog kapitala društva, na ispisima dokumenata od 1.1.2023. potrebno iskazivati u euru i prije nego društvo izvrši usklađenje iznosa temeljnog kapitala u sudskom registru?
Objavljeno Thu, Jan 5, 2023
Zašto iznos stavke naloga prodaje ne odgovara umnošku količine i cijene (kada se koristi tip cijene M)?
Objavljeno Tue, May 2, 2023
Stigla nam je roba od dobavljača u 2023. godini koju prati račun izražen u kuni, na koji način zaprimiti ovu robu u 2023. godini?
Objavljeno Tue, Jan 3, 2023