Smiju li se nakon konverzije cijene proizvoda i usluga mijenjati u poslovnoj godini 2022.?

Pitanje


Smiju li se nakon konverzije cijene proizvoda i usluga mijenjati u poslovnoj godini 2022.? 

 

Odgovor


Ne. Nakon konverzije, cijene u proizvodima i uslugama izražene su u euru. Radi toga se ne smiju mijenjati u poslovnoj godini 2022. (prijava u Luceedu u 2022. godinu).

Sve izmjene cijena u euru MORAJU se raditi u poslovnoj godini 2023. (prijava u Luceed u 2023. godinu).

Kako bi onemogućili da se nakon izvršene konverzije cijena u euro, po određenim unosima ili izmjenama dokumenata u 2022. godini, cijene na proizvodima i uslugama ažuriraju (izmjene) u kunske, prilikom provedbe osnovne (obvezne) konverzije sve postavke ažuriranja cijena iz dokumenata biti će isključene za sve godine prije 2023. Vrijednosti postavki za period od 2023. na dalje ostat će nepromijenjene. Ovime osiguravamo da se, nakon izvršene konverzije, ne može desiti neželjena promjena cijena unosom ili izmjenama po dokumentima u godinama prije 2023.

 

 

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.