Knjiže li se i dalje devizni iznosi kod knjiženja stavki inozemnih kupaca i dobavljača koje su također izražene u euru?

Pitanje


Knjiže li se i dalje devizni iznosi kod knjiženja stavki inozemnih kupaca i dobavljača koje su također izražene u euru?
Odnosno, da li je i dalje potrebno u takvim slučajevima upisivati iznose u polja "Duguje (devizno)" i "Potražuje (devizno)".

 

Odgovor


Ukoliko je konto na koji se knjiže stavke inozemnih kupaca i dobavljača, koje su također izražene u euru, označen kao devizni, unos se radi kao i prije 1.1.2023., odnosno upisom iznosa u polja "Duguje (devizno)" i "Potražuje (devizno)".
Pri tome će tečaj eura biti 1,00000, te će iznosi u tuzemnoj valuti, koja je također euro, biti jednaki deviznim iznosima. U konačnici neće postojati tečajne razlike.

Ukoliko korisnik ne želi provoditi knjiženje na gore opisani način, može u kontnom planu otvoriti nova konta za inozemne kupce i dobavljače koji također koriste valutu euro, te ta konta u kontnom planu ne označiti kao devizna.
U tom slučaju, iznosi se unose samo u polja "Duguje" i "Potražuje". No, korisnik u ovom slučaju treba izmijeniti i postavke (sheme) automatskih prijenosa (knjiženja) u modul Financijsko, na svim mjestima gdje se koristi raniji devizni konto.

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.