Kako kod unosa kalkulacije rasporediti iznos računa ovisno o tome da li je dobavljač tuzemni, iz EU ili izvan EU?

Pitanje


Kako kod unosa kalkulacije rasporediti iznos računa ovisno o tome da li je dobavljač tuzemni, iz EU ili izvan EU?

Polja na koja se pitanje odnosi označena su na sljedećoj slici.

 

Odgovor


Kod unosa zaglavlja kalkulacije iznos računa dobavljača u svim slučajevima unosi se u polje Iznos u valuti.

Ovisno o porijeklu dobavljačanakon upisa ukupnog iznosa računa u polje Iznos u valutu, iznos računa raspoređuje se u polja osnovica, PDV-a i neoporezivog na sljedeći način:

  • kada je dobavljač tuzemni:
    •  iznos je potrebno rasporediti u polja osnovica, PDV-a i neoporezivo, ovisno o podacima s računa dobavljača,

  • kada je dobavljač iz EU:
    • nije potrebno popunjavati polja osnovica, PDV-a i neoporezivo,

  • kada je dobavljač izvan EU:
    • iznos je potrebno upisati u polje Neoporezivo (Luceed ga automatski upisuje nakon unosa iznosa računa).

Napomena:

Ručno popunjavanje navedenih polja u slučaju tuzemnog dobavljača potrebno je radi kontrole ukupnih iznosa po stavkama i ukupnih iznosa po računu (radi kontrole ispravnosti unosa kalkulacije).

Korisnička polja
  • Luceed modul: Kalkulacije
Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.