Kada je obavezno dvojno iskazivati cijene (prema kome)?

Pitanje


U kojem odnosu se primjenjuje obveza dvojnog iskazivanja? 

 

Odgovor


Obveza dvojnog iskazivanja primjenjuje se isključivo u izravnom odnosu prema potrošačima u Republici Hrvatskoj. Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti – čl. 4. t. 21. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 19/22.).

Obveza dvojnog iskazivanja ne primjenjuje se na trgovačke ugovore te ponude, predujmove, račune i sl. dokumente izdane drugim poslovnim subjektima, tijelima javne vlasti tj. državnim institucijama, inozemnim pravnim i fizičkim osobama i dr. Međutim, nije zabranjeno da se i u tim slučajevima primjeni dvojno iskazivanje.

Uz dvojno iskazivanje prema potrošačima, obveza dvojnog iskazivanja postoji i za poslodavce prilikom dostave isprave o isplati plaće i drugih svota koje se isplaćuju radniku. Uz to, zbog određenih sličnosti s plaćama utvrđena je obveza dvojnog iskazivanja i u ugovoru o djelu te u autorskopravnom ugovoru.

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.