Zašto veleprodajne cijene definirane po partnerima nisu zaokružene prema pravilu treće decimale?

Pitanje


Zašto veleprodajne cijene definirane po partnerima putem opcije Veleprodaja / Definicije rabata -> Cijene nisu zaokružene prema pravilu treće decimale? 

 

Odgovor


U praksi se pokazala potreba da se veleprodajne cijene definirane za partnere preračunate iz kune u euro u nekim slučajevima iskazuju na četiri decimale, bez obzira radi li se o artiklima niske vrijednosti ili ne. Npr. neki Luceed korisnici imaju ugovore s kupcima u kojima su cijene definirane u kuni, i postojeći ugovori važe i nakon 1.1.2023. Preračunom sukladno pravilu zaokruživanja prema trećoj decimali, došlo bi do određene realne promjene cijena, koju kupci (prema informacijama koje smo dobili) u određenim situacijama ne prihvaćaju. Npr. ukoliko prodavač nekom trgovačkom lancu prodaje artikl po cijeni od 5,09 kn, preračunom u euro prema metodi zaokruživanja prema trećoj decimali, dobili bismo cijenu od 0,68 EUR, što je, izraženo u kuni, u konačnici povećanje od 0,03346.

Stoga smo omogućili da se za konverziju cijena po partnerima, nivoima partnera ili cjenicima, može izvršiti odabir broja decimalnih mjesta za zaokruživanje novih cijena u euru, ali najviše do broja decimalnih mjesta prema trenutnoj postavci broja decimalnih mjesta za cijenu.

Prema tome:

  • ukoliko je trenutna postavka broja decimalnih mjesta za cijenu postavljena na 2, neće se prikazati mogućnost odabira broja decimalnih mjesta za zaokruživanje,

  • ukoliko je trenutna postavka broja decimalnih mjesta za cijenu postavljena na 3, prikazat će se mogućnost odabira broja decimalnih mjesta za zaokruživanje, s vrijednostima 2 i 3,

  • ukoliko je trenutna postavka broja decimalnih mjesta za cijenu postavljena na 4, prikazat će se mogućnost odabira broja decimalnih mjesta za zaokruživanje, s vrijednostima 2, 3 i 4.

Sukladno tome, i budući da se veleprodajne cijene prema partnerima definiraju individualno, kod preračuna veleprodajnih cijena definiranih po partnerima nije korišteno pravilo treće decimale, već se prilikom zaokruživanja koriste sve decimale.

Ukoliko je potrebno, korisnik samostalno može prilagoditi cijene definirane po partnerima.

Napominjemo da je konverzija cijena definiranih po partnerima opcionalna, i da su korisnici i bez konverzije mogli samostalno definirati cijene po partnerima u euru, s važenjem od 1.1.2023., kako je opisano u niše navedenom članku.

 

Više o ovome možete pročitati ovdje:

Uvođenje eura u Luceedu - cjeloviti pregled prilagodbi / Definicije rabata / Cijene

 

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.