Je li iznos mjesečnog osnovnog osobnog odbitka od 530,89 EUR ispravan (plaća za prosinac 2022. godine)?

Pitanje


Je li iznos mjesečnog osnovnog osobnog odbitka od 530,89 EUR ispravan (plaća za prosinac 2022. godine)?

 

Odgovor


Kod obračuna plaće za prosinac 2022. godine (koja se isplaćuje u siječnju 2023. godine), Luceed mjesečni osnovni osobni odbitak od 4.000,00 kn (1,6 x 2.500,00 kn = 4.000,00 kn) preračunava prema fiksnom tečaju konverzije, te on iznosi 530,89 EUR.

Ukoliko se osnovica osobnog odbitka od 2.500,00 kn najprije preračuna u euro, pa tek onda pomnoži s koeficijentom, dobije se iznos koji je za 1 euro cent veći od iznosa koji će Luceed izračunati, odnosno dobije se iznos od 530,90 EUR (331,81 EUR x 1,6 = 530,90 EUR).

Budući da JOPPD za prosinac 2022. godine prolazi punu provjeru s iznosom mjesečnog osobnog odbitka od 530,89 EUR, smatramo da nisu potrebne nikakve izmjene u načinu preračuna mjesečnog osnovnog osobnog odbitka, te one nisu u planu.

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.