Da li je iznos temeljnog kapitala društva, na ispisima dokumenata od 1.1.2023. potrebno iskazivati u euru i prije nego društvo izvrši usklađenje iznosa temeljnog kapitala u sudskom registru?

Pitanje


Da li je iznos temeljnog kapitala društva, na ispisima dokumenata od 1.1.2023. potrebno iskazivati u euru i PRIJE nego društvo izvrši usklađenje iznosa temeljnog kapitala u sudskom registru?

 

Odgovor


S obzirom na određeni broj zahtjeva korisnika u kojima se traži da se na ispisima dokumenata temeljni kapital društva preračuna u euro, a kako ne bi bilo dvojbi oko pitanja da li je to zaista potrebno ili ne, uputili smo pitanje putem elektroničke pošte na adresu dostupnu na službenoj internetskoj stranici www.euro.hr (Vlada Republike Hrvatske, Hrvatska narodna banka, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo financija). Zaprimljeni odgovor od Ministarstva financija, Uprave za gospodarstvo i financijski sustav, prenosimo u cijelosti u nastavku. Ministarstvu se i ovim putem zahvaljujemo na dostavljenom odgovoru.

Trgovačka društva su na memorandumima, dopisima i računima društva dužna navoditi iznos temeljnog kapitala kako je isti zabilježen u sudskom registru. Dakle, ako je nakon 1. siječnja 2023. temeljni kapital trgovačkog društva u sudskom registru izražen u kunama na poslovnim papirima tvrtke potrebno je navesti iznos temeljnog kapitala u kunama. Pored iznosa temeljnog kapitala koji je izražen u kunama može se dodati informativna naznaka preračunate vrijednosti temeljnog kapitala u eurima koja je naznačena na aktivnom izvatku koji je prikazan na internetskoj stranici sudskog registra pored podataka, ali tada je potrebno napomenuti kako je iznos temeljnog kapitala informativno prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze društva niti članova društva. Nakon što u sudskom registru bude provedeno preračunavanje temeljnog kapitala iz kune u euro na poslovnim papirima tvrtke bit će potrebno navesti iznos temeljnog kapitala u eurima.

 

 

 

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.