Razlike u poreznoj osnovici na godišnjem obračunu plaće za 2023. godinu

GODIŠNJI OBRAČUN PLAĆE ZA 2023. GODINU

Razlike u poreznoj osnovici na godišnjem obračunu plaće

 

Na godišnjem obračunu plaće za 2023. godinu kod nekih djelatnika može doći do razlike u poreznoj osnovici po godišnjem obračunu u odnosu na zbroj poreznih osnovica po mjesečnim obračunima u iznosu od -0,01 eura. Spomenutu razliku ne smatramo programskom pogreškom, što ćemo pojasniti u nastavku.

No prije toga želimo napomenuti da Obrazac JOPPD za koji se javljaju greške s upozoravajućim porukama (što je moguće kod pojave ovakve razlike) nije odbačen te ga je moguće digitalno potpisati u sustavu ePorezna. Drugim riječima, moguće je predati Obrazac.

 

Razlog pojave razlika leži u činjenici da je plaću i ostale naknade za prosinac 2022. (isplaćene od 1. siječnja 2023.) trebalo isplatiti u euru, dok su se obveze za obračunatu plaću za prosinac 2022. u poslovnim knjigama trebale evidentirati u kuni. Podsjećamo da se iz tog razloga unos plaće za prosinac 2022. u Luceedu vršio u kuni, te da se nakon obračuna i kontrole plaće za prosinac, putem akcije Unos plaće / Alati / Preračun plaće u euro, već obračunata plaća u kuni preračunavala u euro prema fiksnom tečaju konverzije.

Upravo radi toga, na obračunu za prosinac 2022. godine korišten je osobni odbitak u iznosu od 530,89 eura (preračunat iz kunskog iznosa po fiksnom tečaju konverzije).

Na godišnjem obračunu se za svaki mjesec koristi osobni odbitak u iznosu od 530,90 eura što dovodi do spomenute razlike.

 

Kada se računaju godišnji porez i prirez iz godišnje porezne osnovice koja je za jedan cent različita u odnosu na zbroj mjesečnih, može doći do razlike poreza i/ili prireza od jedan ili dva centa. Posebno može biti zbunjujuće kada je razlika po godišnjoj poreznoj osnovici -0,01 euro, a obračunati porez i/ili prirez npr. 0,02 eura. Razlika u predznaku se može dogoditi jer se mjesečni porez i prirez zaokružuje na dvije decimale, a kod godišnjeg obračuna se računaju iz ukupne godišnje porezne osnovice.

Ukoliko se desi da je neka od spomenutih vrijednosti negativna, kod slanja Obrasca JOPPD javiti će se upozorenje za razliku u predznaku, no radi se u upozoravajućoj poruci, Obrazac nije odbačen te ga je moguće digitalno potpisati u sustavu ePorezna. Sam godišnji obračun poreza i prireza je ispravan i matematički točan.

 

Dodatne napomene

Savjetujemo i da provjerite obračune za prosinac 2022. godine s isplatom u 2023. Isti moraju biti konvertirani u euro. Osim provjere po samim vrijednostima, provjeru možete izvršiti i na način da na opciji Unos plaće postavite stupac Valuta u prozoru Djelatnici. U tom stupcu trebate vidjeti valutu EUR.

U slučaju da je obračun ostao u kunama (stupac Valuta je prazan ili je zapisana valuta KN) potrebno je na opciji Unos plaće provesti konverziju svakog takvog obračuna za prosinac 2022. s isplatom u 2023. godini preko opcije Alati / Izvrši konverziju plaće u euro.

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.