Je li moguće postaviti da ispis Obrasca IP1 uvijek zauzima samo jednu A4 stranicu?

Pitanje


Ispis Obrasca IP1 (Obračun isplaćene plaće/naknade/primitaka na temelju radnog odnosa) zauzima više od jedne A4 stranice. Je li moguće podesiti ispis tako da uvijek zauzima samo jednu stranicu?

 

Odgovor


Propisani sadržaj navedenog obrasca, odnosno količina i nivo detaljnosti podataka koje je na njemu potrebno prikazati, onemogućava podešavanje na način da ispis uvijek zauzima samo jednu stranicu. U nekim situacijama, kada obračun plaće uključuje samo jednu poziciju plaće (npr. samo redovan rad), može se činiti da bi bilo moguće podesiti da svi podaci budu uključeni na jednoj stranici. No, jako često obračun plaće za pojedinog djelatnika sadrži više od jedne pozicije plaće, pri čemu će točka VI.2 zauzeti još više prostora i ponovno uzrokovati da ispis sadrži više od jedne stranice.

Ukoliko će biti moguća poboljšanja u traženom smjeru, biti će provedena kroz redovno izdavanje novih verzija Luceeda.

Napominjemo da je sadržaj obrasca propisan Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor.

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.