Alati - Učitavanje (import) partnera iz Excel tablice u Luceed

Kako bi se u bazu podataka moglo dodati veću količinu partnera bez da se partneri ručno dodaju jedan po jedan u Luceed, moguće je učitavanje partnera iz Excel tablice preko opcije Alati -> Uitavanje partnera. Pri tome je potrebno Excel tablicu pripremiti u točno određenom obliku, kako bi se podaci mogli ispravno učitati u bazu podataka.

  1. Priprema Excel tablice

Potrebno je pripremiti Excel tablicu prema primjeru na slici i u prilogu, a ukoliko u njoj nema svih polja koja se upotrebljavaju u radnom procesu unutar tvrtke, u prilogu se nalazi specifikacija svih polja koje je moguće učitati u Luceed.

Svaki podatak u retku Excel tablice predstavlja podatak koji se zapisuje u šifrarnik partnera u određeno polje. Kada je tablica pripremljena, može se krenuti na učitavanje u Luceed.

 Napomena: Ukoliko se za šifru partnera koristi auto generator, ćelija u stupcu "partner" u Excelu se popunjava sa 'auto'. Upute za popunjavanje tablice nalazi se u primjeru Excel tablice na stranici "UPUTE".

 

2. Učitavanje podataka u Luceed

Na opciji Alati -> Učitavanje partnera potrebno je preko tipke Browse pronaći Excel tablicu i odrediti tip učitavanja podataka. Kada se dodaju samo novi partneri, u polje "Tip učitavanja partnera" potrebno je odabrati 'Učitavanje samo novih', a ukoliko se želi ažurirati postojeće partnere (npr. na postojeće partnere dodati podatak "Grupa partnera"), potrebno je odabrati 'Izmjena postojećih', dok je za kombiniranu tablicu (i novih i ažuriranje postojećih) potrebno odabrati 'Učitavanje novih i izmjena postojećih partnera'.

Nakon toga, sa F5 ili Izbornik -> Osvježi podatke potrebno je učitati pregled podataka. Pri tome će Luceed provjeriti konzistentnost podataka i postoje li svi potrebni podaci u vezanim šifrarnicima (npr. Mjesto, Nivo partnera, ...) te eventualne greške upisati u stupcima "Greška učitavanja" i "Upozorenja". 

Tako dugo dok se podaci vezani uz greške i upozorenja u Excel tablici ne isprave, neće se moći krenuti na daljnji korak. U tom slučaju, potrebno je izmijeniti podatke u Excel tablici, snimiti ih i ponovo provjeriti učitavanje. Ovaj se postupak ponavlja dok sve greške nisu uklonjene.

 

 3. Snimanje podataka u Luceed

Kada više nema grešaka i upozorenja, preko opcije Izbornik -> Snimi ili F10 podaci sa liste biti će upisani u šifrarnik partnera. 

 

Korisnička polja
  • Luceed modul: Alati
Prilozi (2)
Povezani članci RSS Feed