Kalkulacije - Ispis cijene za jedinicu mjere proizvoda - video uputa

U Luceed je dodana podrška za ispis cijene za jedinicu mjere proizvoda.

Da bi se cijena za jedinicu mjere proizvoda mogla ispisati, potrebno je na artiklima ažurirati sljedeće:

  • Upisati podatak za Jedinicu mjere (na kartici "Osnovni podaci") – cijena u jedinici mjere se može ispisati za jedinice mjere KG, L, M, M2, M3, bez obzira upiše li se to malim ili velikim slovima
  • Na kartici "Cijene“ upisati maloprodajnu cijenu i obavezno u polje "Cijena u JM“ upisati po kojoj jedinici mjere se računa cijena, jer je to indikator Luceed-u da se računa cijena za jedinicu mjere
  • Upisati mjere proizvoda – na kartici "Osnovni podaci“ se upisuju "Masa (netto)“ ili "Masa" ako se radi o kilogramima (gleda se polje "Masa (netto)", ako ono nije uneseno onda se gleda "Masa") ili "Volumen“ ako se radi o litrama, a na kartici "Dodatni podaci“ upisuju se dimenzije proizvoda u polja "Dužina“, "Širina“ i "Visina“, pa će se prema tome računati jedinica mjere u metrima, m2 ili m3

Na Kalkulacije -> Ispis etiketa kada se dodaju artikli za ispi etiketa, moguće je  dodati i stupce "Cijena-JM“ i "MPC (jm)“. Kada je artikl na akciji, može se izvući i stupac "MPC (akcija-JM)“ i "MPC (akcija)

Korisnička polja
  • Luceed modul: Kalkulacije
Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.
Povezani članci RSS Feed
Ne postoje povezani čolanci za ovaj članak.