Kalkulacije - Ispis cijene za jedinicu mjere proizvoda - video uputa

U Luceed je dodana podrška za ispis cijene za jedinicu mjere proizvoda.

Da bi se cijena za jedinicu mjere proizvoda mogla ispisati, potrebno je na artiklima ažurirati sljedeće:

  • Upisati podatak za Jedinicu mjere (na kartici "Osnovni podaci") – cijena u jedinici mjere se može ispisati za jedinice mjere KG, L, M, M2, M3, bez obzira upiše li se to malim ili velikim slovima
  • Na kartici "Cijene“ upisati maloprodajnu cijenu i obavezno u polje "Cijena u JM“ upisati po kojoj jedinici mjere se računa cijena, jer je to indikator Luceed-u da se računa cijena za jedinicu mjere
  • Upisati mjere proizvoda – na kartici "Osnovni podaci“ se upisuju "Masa (netto)“ ili "Masa" ako se radi o kilogramima (gleda se polje "Masa (netto)", ako ono nije uneseno onda se gleda "Masa") ili "Volumen“ ako se radi o litrama, a na kartici "Dodatni podaci“ upisuju se dimenzije proizvoda u polja "Dužina“, "Širina“ i "Visina“, pa će se prema tome računati jedinica mjere u metrima, m2 ili m3

Na Kalkulacije -> Ispis etiketa kada se dodaju artikli za ispi etiketa, moguće je  dodati i stupce "Cijena-JM“ i "MPC (jm)“. Kada je artikl na akciji, može se izvući i stupac "MPC (akcija-JM)“ i "MPC (akcija)

Korisnička polja
  • Luceed modul: Kalkulacije
Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.
Povezani članci RSS Feed
Ne postoje povezani čolanci za ovaj članak.

Subscribe to knowledgebase

Get notified when new articles are added to the knowledgebase.