Dvojno iskazivanje cijena i iznosa u Luceed-u

U procesu pripreme za zamjenu kune eurom, a sukladno važećim propisima, te objavljenim odlukama, u Republici Hrvatskoj započelo je razdoblje dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti.

Sukladno tome, u Luceed-u su napravljene potrebne dorade koje će korisnicima omogućiti dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti, bez potrebe za posebnim akcijama od strane korisnika, a u skladu s propisanim pravilima.

Prije opisa dodanih Luceed funkcionalnosti, važno je za istaknuti određena osnovna pravila dvojnog iskazivanja.


Kako se dijele razdoblja dvojnog iskazivanja i koje je njihovo trajanje?

Razdoblje dvojnog iskazivanja prema čl. 43. Zakona o uvođenju eura može se podijeliti na:
- dragovoljno dvojno iskazivanje, koje je započelo 13. srpnja 2022. te traje zaključno do 4. rujna 2022., te
- obvezno dvojno iskazivanje, koje započinje 5. rujna 2022. te traje zaključno do 31. prosinca 2023.


Što je dvojno iskazivanje?

Dvojno iskazivanje je iskazivanje cijena robe, usluga i drugih novčanih iskaza vrijednosti na način da su istodobno istaknuti u kuni i u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura.
U razdoblju dvojnog iskazivanja novčani iskazi vrijednosti u valuti koja nije službena valuta samo su informativnog karaktera. Prema tome, tijekom 2022. godine novčani iskazi vrijednosti u euru su informativnog karaktera, a tijekom 2023. godine novčani iskazi vrijednosti u kunama bit će samo informativnog karaktera.


U kojem odnosu se primjenjuje obveza dvojnog iskazivanja?

Obveza dvojnog iskazivanja primjenjuje se isključivo u izravnom odnosu prema potrošačima u Republici Hrvatskoj.
Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti – čl. 4. t. 21. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 19/22.).

Obveza dvojnog iskazivanja ne primjenjuje se na trgovačke ugovore te ponude, predujmove, račune i sl. dokumente izdane drugim poslovnim subjektima, tijelima javne vlasti tj. državnim institucijama, inozemnim pravnim i fizičkim osobama i dr. Međutim, nije zabranjeno da se i u tim slučajevima primjeni dvojno iskazivanje.
Uz dvojno iskazivanje prema potrošačima, obveza dvojnog iskazivanja postoji i za poslodavce prilikom dostave isprave o isplati plaće i drugih svota koje se isplaćuju radniku. Uz to, zbog određenih sličnosti s plaćama utvrđena je obveza dvojnog iskazivanja i u ugovoru o djelu te u autorskopravnom ugovoru.

Svakako savjetujemo da za više informacija o dvojnom iskazivanju potražite u našem članku: Općenito o dvojnom iskazivanju cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti (https://kb.luceed.hr/article.php?id=1601&oid=323).  


Dvojno iskazivanju u Luceedu

Dvojno iskazivanje odnosi se isključivo na ispise:
- etiketa s cijenama,
- ukupnog iznosa računa i drugih dokumenata u odnosu s potrošačima,
- isprave o isplati plaće i drugih svota koje se isplaćuju radniku.


Ispis etiketa - Dvojno iskazivanje cijena - Predefinirani Luceed ispisi etiketa

Ne centralnoj opciji za ispise etiketa iz Luceed-a (Kalkulacije -> Ispis etiketa) omogućeni su ispisi etiketa sukladno pravilima dvojnog iskazivanja, poštujući i druga pravila koja su na snazi (Zakon o zaštiti potrošača, Pravilniku o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga, itd.)

Kako bi svim Luceed korisnicima istovremeno, i na najjednostavniji mogući način, omogućili ispise etiketa prema pravilima dvojnog isticanja, u Luceed-u su napravljene prilagodbe predefiniranih Luceed ispisa.

Sve trenutne verzije predefiniranih Luceed ispisa etiketa, koje sada uključuju i dvojno isticanje, nalaze se u izborniku "Ispisi" na formi "Ispis etiketa" (Kalkulacije -> Ispis etiketa -> Ispisi).

Kompletan popis, detalje i izglede etiketa možete vidjeti u članku Ispis etiketa -> Defaultni ispisi.

Sam postupak ispisa etiketa na formi Kalkulacije -> Ispis etiketa nije se mijenjao.

Napominjemo da fiksni tečaj konverzije nije dodan na ispise etiketa, što prema pravilima i nije nužno, ali ga je trgovac dužan u poslovnim prostorima (trgovinama, prodavaonicama i sl.) istaknut na najmanje jednom mjestu (npr. kod blagajne i sl.). Više o tome možete pročitati OVDJE


Ispis etiketa - Dvojno iskazivanje cijena - Korisnički ispis

Korisnici koji trenutno koriste korisničke ispise (korisnički prilagođene ispise, odnosno "custom" ispise), te ih i dalje imaju potrebu koristiti, mogu zatražiti prilagodbu svoji ispisa putem Luceed korisničke podrške.

Korisnički ispisi nalaze se u izborniku Ispis etiketa -> Izbornik -> Korisnički ispis, za razliku od predefiniranih Luceed ispisa, koji se nalaze u izborniku Kalkulacije -> Ispis etiketa -> Ispisi.
Predlažemo da se što više, a gdje je to moguće, koriste predefinirani Luceed ispisi.

 

Ispis ukupnog iznosa računa i drugih dokumenata u odnosu s potrošačima

Na svim ispisima maloprodajnih računa, kao i na svim ispisima veleprodajnih dokumenata (ponuda, predračun, račun predujma, nalog prodaje i račun) dodan je automatski ispis ukupnog iznosa u euru, te ispis fiksnog tečaja konverzije.

Budući se u Luceed procesima veleprodajni dokumenti često koriste u funkciji dokumenata u odnosu prema potrošačima, na njima će se uvijek ispisivati iznos u euru i fiksni tečaj konverzije, odnosno i onda kada je dokument izdan prema drugom poslovnom subjektu (B2B).


Ispis IP1 obrasca (obračun plaće)

Prema pravilima dvojnog iskazivanja, na ispisi IP1 obrasca (obračun plaće) dodani su ispisi iznosa u euru za sljedeće pozicije:
- Iznos za isplatu isplaćen radniku na redovan račun
- Iznos plaće/naknade plaće isplaćen radniku za račun iz čl. 212. Ovršnog zakona
Također, na ispisu je dodan ispis fiksnog tečaja konverzije.

Iznosi u euru i fiksni tečaj konverzije biti će vidljivi samo za isplate od 1. kolovoza 2022. godine (odnosno kada je datum isplate >= 01.08.2022.)

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.