Ispis etiketa -> Defaultni ispisi

U opciju Kalkulacije -> Ispis etiketa dodano je 6 standardnih ispisa za maloprodajne cijene/posebne oblike prodaje, sa dvojnim prikazom cijena.

Ispisi se nakon uvođenja eura neće mijenjati, pripremljeni su na način da se trenutno važeća valuta ispisuje masnijim slovima (bold). Dakle, do 31.12.2022. masnije će se ispisivati cijena u kunama, a nakon 1.1.2023. ili obavljene konverzije, masnije će biti ispisana cijena u eurima.

U prilogu se nalaze primjeri ispisa za koje su korišteni opisani obrasci. 


NAPOMENA:

Navedeni ispisi koriste Arial Narrow font koji uobičajeno dolazi predinstaliran u Windows operativnim sustavima, no u nekim (rijetkim) situacijama može se desiti da navedeni font ne postoji ili ga nije moguće "prepoznati". U tom slučaju ispisi će koristiti raspoloživi font iz Arial familije, no na nekim ispisima to može dovesti do toga da se u pojedinim poljima ne vidi sadržaj u cijelosti. Ukoliko se primijeti takva problematika, prije svega je potrebno provjeriti da li je u Vašem Windows sustavu instaliran navedeni Arail Narrow font. Ukoliko nije, potrebno ga je dodati.

 

Korisnička polja
  • Luceed modul: Kalkulacije
Prilozi (6)