Isticanje maloprodajnih cijena Articles RSS Feed
Ispis etiketa -> Defaultni ispisi
Objavljeno Wed, May 25, 2022
U opciju Kalkulacije -> Ispis etiketa dodano je 6 standardnih ispisa za maloprodajne cijene/posebne oblike prodaje, sa dvojnim prikazom cijena. Ispisi se nakon uvođenja eura neće mijenjati, pripremljeni su na način da se trenutno važeća valuta isp... Pročitaj više
Isticanje maloprodajnih cijena - Često postavljana pitanja - FAQ
Objavljeno Tue, May 31, 2022
Pitanje: Kako se prikazuju najniže cijene ukoliko postoje prodajne akcije kojima se periodi trajanja preklapaju, odnosno, postoji nova prodajna akcija unutar perioda starije prodajne akcije? Odgovor: Najniža MPC u 30 dana dohvaća se unutar perioda od... Pročitaj više
Način isticanja cijena kod posebnih oblika prodaje prema novom Zakonu o zaštiti potrošača - 28. svibnja 2022.
Objavljeno Wed, May 25, 2022
Novi Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/2022) koji je stupio na snagu 28. svibnja 2022., propisuje način isticanja cijena za vrijeme obavljanja posebnog oblika prodaje. Pod posebnim oblicima prodaje, u smislu čl. 19. st. 1. Zakona, smatra se prodaja pr... Pročitaj više
Izmjene zakona - Isticanje cijena proizvoda tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje
Objavljeno Mon, May 23, 2022
Kako bi se mogle istaknuti najniže cijene koju je trgovac primjenjivao za isti proizvod tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje, a koje će na snagu stupiti 28. svibnja 2022., pripremaju se promjene u Luceed-u a u ovom čl... Pročitaj više