Isticanje maloprodajnih cijena - Često postavljana pitanja - FAQ

Pitanje: Kako se prikazuju najniže cijene ukoliko postoje prodajne akcije kojima se periodi trajanja preklapaju, odnosno, postoji nova prodajna akcija unutar perioda starije prodajne akcije?

Odgovor: Najniža MPC u 30 dana dohvaća se unutar perioda od 30 dana prije početka provođenja prodajne akcije. Ukoliko npr. postoji prodajna akcija s trajanjem od 01.05. do 31.05. (nazovimo ju prodajna akcija "A"), najnižu MPC u 30 dana Luceed će dohvaćati iz perioda od 01.04. do 30.04. Ukoliko se unutar trajanja prodajne akcije "A" kreira prodajna akcija s trajanjem u periodu od 10.05. do 20.05. (nazovimo ju prodajna akcija "B"), Luceed će najnižu MPC dohvaćati iz perioda od 10.04. do 09.05. Po isteku trajanja prodajne akcije "B" ostaje važiti prodajna akcija "A" i potrebno je ponovno istaknuti cijene za koje se sada nastavlja primjenjivati prodajna akcija "A". No, kako je početak prodajne akcije "A" 01.05., Luceed će najnižu MPC dohvaćati ponovno iz perioda 01.04. do 30.04., te na taj način prodajna akcija "B" neće biti unutar dohvata najniže MPC. Prema tome, ali i prema tumačenjima Zakona koji kaže da bi MPC za vrijeme trajanja posebnog oblika prodaje morala biti niža od najniže MPC u 30 dana, da bi se ispravno dohvaćala najniža MPC, ranija prodajna akcija (primjer "A") ne smije trajati dulje od nove prodajne akcije (primjer "B") s kojom se preklapa u periodu. Naša preporuka je u svakom slučaju izbjeći preklapanja perioda akcija za istu robu.

---------------------------------------

Pitanje: Kako se prikazuju najniže cijene kada je prodajna akcija definirana za određene grupe artikala, te se za vrijeme trajanja akcije kreiraju novi artikli kojima se dodjeljuju grupe artikala iz važeće akcije? Npr. prodajna akcija definirana za grupu artikala "C" vrijedi od 01.05. do 30.05., a 15.05. kreiraju se novi artikli koji spadaju u grupu artikala "C".

Odgovor: Budući se najniža MPC u 30 dana dohvaća iz perioda od 30 dana prije početka prodajne akcije, artikli koji su kreirani nakon početka prodajne akcije (u primjeru 15.05.) ne mogu imati najnižu MPC budući se on dohvaća iz perioda od 01.04. do  30.04. u kojem artikli nisu niti postojali. Na takve artikle primjenjivat će se uvjeti prodajne akcije, no na ispisu etiketa neće biti iskazana najniža MPC, budući je MPC koji za njih vrijedi u tom trenutku ujedno njihov prvi MPC po kojem se prodaju.

---------------------------------------

Pitanje: Kod ispisa etiketa s cijenama za prodajnu akciju definiranu za određenu vrstu plaćanja ili više njih, ne ispisuje se podatak o najnižoj MPC u 30 dana.

Odgovor: Zakonom o zaštiti potrošača definirano je na što se sve ne primjenjuju pravila o isticanju cijena prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje. U izuzetke od primjene pravila o isticanju cijena uključeni su i popusti na određene načine plaćanja. Prema tome, kod ispisa etiketa s cijenama, Luceed za akcije definirane na vrste plaćanja ne dohvaća (ne prikazuju i ne ispisuje) najnižu MPC u 30 dana.

---------------------------------------

Pitanje: Kod ispisa etiketa ne prikazuje se najniži MPC iako postoji važeća prodajna akcija, te se na ispisu etiketa prikazuje datum od kojeg se uzima period od 30 dana za dohvat najniže cijene (stupac "Najniži MPC (od datuma)").

Odgovor: Mogući razlog je da je datum početka prodajne akcije raniji ili jednak datumu prvog definiranja MPC-a na samom artiklu. Npr. prodajna akcija vrijedi od 01.06.2022., a artiklu koji se u njoj nalazi je MPC po prvi put upisana također 01.06.2022. Najniža MPC dohvaća se u ovom slučaju iz perioda 30 dana prije 01.06.2022., odnosno iz perioda 02.05.-31.05. Ukoliko je MPC na artikl zapisana 01.06., ona neće ući u period iz kojeg se podatak dohvaća. Prema tome, prije definiranja prodajne akcije svi artikli moraju imati upisan MPC, a početak akcije mora biti barem jedan dan nakon definiranja MPC-a u artiklu.

---------------------------------------

PitanjeKod ispisa ili dohvata (LcceedAPI) najniže cijene u 30 dana ne uzima se u obzir cijena iz akcije koja je završila (koja je postavljena u status "Završeno").

OdgovorLuceed kod dohvata najniže cijene u 30 dana (iz akcija) uzima u obzir samo akcije koje su u statusu koji na sebi ima označen checkbox "Odobren". Ovo je potrebno kako se ne bi dohvaćale akcije koje su u pripremi, odnosno nikada nisu bile aktivirane, ili one koje su možda kreirane ali su otkazane. Prema tome, završni status akcije u koju se akcija prebacuje nakon što istekne period važenja, također treba imati na sebi oznaku "Odobren". Najčešće je to status naziva "Završeno" ili slično. Dakle, potrebno je pod Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Statusi prodajnih akcija provjeriti da li status "Završeno" ima na sebi oznaku "Odobren", pa ukoliko nema, potrebno ju je dodati. Ovo se odnosi na Akcije 2.0 koje koriste statuse, dok akcije 1.0 na koriste statuse.

---------------------------------------

PitanjeGdje se u Luceed-u može vidjeti podatak o najnižoj cijenu u 30 dana?

OdgovorOsim na formi Kalkulacije -> Ispis etiketa, odnosno prilikom samog ispisa etiketanajnižu cijenu u 30 dana za odabrane artikle moguće je vidjeti na formi Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Pregled najniže cijene u 30 dana. Pregled najniže cijene u 30 dana moguće je pozvati i iz samog šifrarnika artikala na način da se označi artikl ili više njih ("multicelect"), te potom pozove opcija pregleda putem izbornika Alati -> Pregled najniže cijene u 30 dana.

---------------------------------------

 

 

 

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.