Prilagodbe modula Plaće novom Pravilniku (obveza primjene od 1. listopada 2023.)

 

Prilagodbe modula Plaće novom Pravilniku


Što možete saznati u ovom članku?

Koje najznačajnije promjene donosi novi Pravilnik?

Koje prilagodbe su provedene u Luceedu?

Što korisnici trebaju poduzeti za pravilnu primjenu provedenih izmjena sukladno Pravilniku?

Na što trebate obratiti dodatnu pažnju?


 

 

U Narodnim novinama br. 68/2023 objavljen je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor. Novim Pravilnikom propisuje se sadržaj obračuna isplaćene i neisplaćene plaće odnosno naknade plaće i isplaćenih primitaka (otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor), a poslodavci su obvezni najkasnije do 1. listopada 2023. godine uskladiti svoje obračunske isprave. Sukladno našim ranijim objavama, u Luceedu su provedene prilagodbe sukladno odredbama novog Pravilnika.


 

Što možete saznati u ovom članku?

U ovom članku pojašnjavamo:

 • koje su općenito najznačajnije promjene u odnosu na period prije primjene novog Pravilnika,
 • detalje prilagodbi koje su u Luceedu provedene,
 • što korisnici trebaju poduzeti za pravilnu primjenu provedenih izmjena sukladno Pravilniku, te
 • na što trebate obratiti dodatnu pažnju.
 
 

Za jednostavnu i uspješnu primjenu novog Pravilnika savjetujemo korisnicima da strpljivo i s pažnjom pročitaju cijeli sadržaj ovog članka.

Za oznake obrazaca, u članku koristimo ove službene kratice:

 • IP1 za Obračun isplaćene plaće/naknade/primitaka na temelju radnog odnosa,
 • NP1 za Obračun neisplaćene ili djelomično isplaćene plaće/naknade plaće,
 • IO1 za Obračun isplaćene otpremnine/naknade za neiskorišteni godišnji odmor,
 • NO1 za Obračun neisplaćene ili djelomično neisplaćene otpremnine/neisplaćene ili djelomično neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor.

 

Koje najznačajnije promjene donosi novi Pravilnik?

 

Izmjene koje ovdje opisujemo odnose se isključivo na funkcionalnosti Luceed modula za obračun plaća, ne i na druge teme koje Pravilnik propisuje, a nisu vezane za sam postupak obračuna plaća u Luceedu.

Najznačajnije promjene u odnosu na period prije primjene novog Pravilnika su:

 1. Iskazivanje podataka u obrascima u slučaju više obračuna s istim datumom isplate
  Prije stupanja na snagu obveze primjene novog Pravilnika, više obračuna s istim datumom isplate za pojedinog djelatnika iskazivalo se na zasebnim obrascima. Prema novom Pravilniku, obračuni s istim datumom isplate iskazuju se na jednom obrascu IP1 u kojem su objedinjeni podaci svih obračuna istog datuma isplate za pojedinog djelatnika.

 2. Novi propisani sadržaji i izgled obrazaca
  Svi primitci koji su isplaćeni od 1. listopada 2023. trebaju biti iskazani na novim obrascima. Propisani sadržaj novih Obrazaca zahtijeva iskazivanje određenih podataka koje ranije nije bilo potrebno iskazivati, što u nekim slučajevima znači dodatnu evidenciju i/ili unos podataka u sam obračun, odnosno pozicije plaća.

 

Koje prilagodbe su provedene u Luceedu?

  

Prilagodba postojećih i dodavanje novih obrazaca

Prilagođeni su postojeći obrasci IP1 i NP1, te su dodani novi obrasci IO1 i NO1. Obrasci IP1 i IO1 propisanog su sadržaja, ali ne i izgleda. Slijedom toga, u Luceedu ne prate u potpunosti predloženi izgled obrazaca. Obrasci NP1 i NO1 propisanog su i sadržaja i izgleda, te su iz tog razloga u potpunosti identični Pravilnikom propisanim obrascima.

Kao i do sada, pozivanje pregleda i/ili ispisa obrazaca provodi se putem izbornika Izvješća, na prozoru Pregled plaće, a slanje IP1 obrasca djelatnicima putem e-maila putem izbornika Alati. Prema tome, način na koji pozivate pregled i/ili ispis, te slanje putem e-maila ostao je nepromijenjen.

Kako bismo osigurali da je obračune koji su isplaćeni prije 1. listopada 2023. i dalje moguće ispisati u originalnom obliku, stari obrasci ostaju dostupni putem opcije Pregled plaće / Izvješća / Stara izvješća.

 

Iskazivanje više obračuna istog datuma za pojedinog djelatnika

 

Na novom obrascu IP1 iskazuju su podaci svih obračuna plaće/naknade/primitaka na temelju radnog odnosa pojedinog djelatnika s istim datumom isplate.

Na novom obrascu IO1 iskazuju se podaci svih obračuna otpremnine/naknade za neiskorišteni godišnji odmor pojedinog djelatnika s istim datumom isplate.

U slučaju da podatak Datum isplate nije upisan (npr. obračun je još u pripremi ili Datum isplate nije upisan jer je u pitanju djelomična isplata plaće ili neisplata plaće), tada će na obrascu biti iskazani podaci svih obračuna pojedinog djelatnika s istim datumom plaće (polje Datum plaće na unosu plaće).

S obzirom na prethodno navedeno, a u svrhu kontrole isplatne liste na nivou pojedinog obračuna, dodali smo i opciju poziva novog obrasca IP1 za pojedinačni obračun. Opcija Pregled plaće / Izvješća / Pojedinačni obračun - Obrazac IP1 prikazat će isplatnu listu vezanu samo za odabrani obračun i djelatnika, čak i ako djelatnik ima više obračuna s istim datumom isplate (datumom plaće). Ova opcija nije namijenjena za slanje djelatniku!

Ukoliko se na isti datum isplaćuje obračun plaća/naknade/primitaka na temelju radnog odnosa i obračun otpremnine/naknade za neiskorišteni godišnji odmor, to je podržano, ali je potrebno napraviti zasebne obračune s istim Datumom isplate. Na obračunu plaća/naknade/primitaka na temelju radnog odnosa poziva se opcija Pregled plaće / Izvješća / Obrazac IP1, a na obračunu otpremnine/naknade za neiskorišteni godišnji odmor poziva se opcija Pregled plaće / Izvješća / Obrazac IO1.

 

Mogućnost unosa dodatnih podataka na unosu obračuna plaće

Radi potrebe iskazivanja na obrascima IO1 i NO1, na unosu plaća dodana je kartica Dodatni podaci s mogućnošću upisa podataka:

 • Otpremnina (broj godina za obračun),
 • Godišnji odmor (ukupno dana),
 • Godišnji odmor (neiskorišteni dani),
 • Godišnji odmor (neiskorišteni dani prošla godina).

Kartica se nalazi u donjem dijelu prozora Unos plaće, pored kartice Pozicije plaća. Prikaz podataka iz kartice Dodatni podaci dodan je i na opciji Pregled plaće (kao stupci koje je moguće postaviti u pregled).


Unos plaće / Dodatni podaci

Na samom unosu pozicija plaća dodan je stupac IP1 razdoblje (opisno) koji omogućuje slobodan upis razdoblja na koje se isplata primitaka odnosi (za primitke za koje je potrebno iskazivanje razdoblja). Ukoliko podatak nije upisan na samom unosu plaće, na obrascu IP1 će se prikazati razdoblje koje je definirano na samoj poziciji plaće. Definiranje navedenog razdoblja na samim pozicijama plaća pojašnjeno je dodatno u nastavku.


Unos plaće / Pozicije plaća / IP razdoblje (opisno)

 

Mogućnost definiranja vrste naknade i razdoblja primitka na pozicijama plaća

Radi potrebe ispravnog svrstavanja vrste naknade u IP1 i IO1 obrascima, u šifrarniku pozicija plaća (Plaće / Matični podaci / Pozicije plaća → Izmijeni) dodano je novo polje Vrsta naknade (IP1/IO1) s izborom vrijednosti:

 • Plaća/naknada plaće (2),
 • Primitak na temelju radnog odnosa (4),
 • Neoporezivi primitak na temelju radnog odnosa (X.1. / X.2.),
 • Neoporezivi primitak koji se smatra plaćom (X.3.),
 • Otpremnina,
 • Neiskorišteni godišnji odmor.

Radi potrebe iskazivanja podatka o razdoblju primitaka u IP1 i IO1 obrascu, u šifrarniku pozicija plaća (Plaće / Matični podaci / Pozicije plaća → Izmijeni) dodano je novo polje Razdoblje (IP1/IO1) s izborom vrijednosti:

 • Sati,
 • Mjesec obračuna,
 • Mjesec isplate,
 • Godina obračuna,
 • Prethodna godina,
 • Opisno.
 
 

Polje Razdoblje (IP1/IO1) je vidljivo samo kada je u polju Vrsta naknade (IP1/IO1) odabran jedan od primitaka:

 • Primitak na temelju radnog odnosa (4),
 • Neoporezivi primitak na temelju radnog odnosa (X.1. / X.2.),
 • Neoporezivi primitak koji se smatra plaćom (X.3.),
 • Neiskorišteni godišnji odmor.

 

Ovisno o odabiru, na obrascu IP1 će se automatski popunjavati stupac SATI/MJESEC/GODINA vezan za vrste naknada Primitak na temelju radnog odnosa (4) i stupac RAZDOBLJE (GODINA/MJESEC/VIŠE MJESECI) vezan za vrste naknada Neoporezivi primitak na temelju radnog odnosa (X.1. / X.2.) i Neoporezivi primitak koji se smatra plaćom (X.3.).

Kada je riječ o poziciji neiskorištenog godišnjeg odmora, ovisno o vrijednosti odabranoj u polju Razdoblje (IP1/IO1), koja u ovom slučaju treba biti Godina obračuna ili Prethodna godina, naknada za neiskorišteni godišnji odmor razvrstavat će se na IO1 obrascu u poziciji IV.3, na pod pozicije naknada za tekuću godinu ili naknada za prethodnu godinu. Sukladno navedenom, potrebno je imati zasebne pozicije plaća naknade za neiskorišteni godišnji za tekuću i prethodnu godinu, te koristiti odgovarajuću poziciju, ili obje, u slučaju kada se istovremeno isplaćuje naknada za neiskorišteni godišnji odmor za prethodnu i tekuću godinu.

Ukoliko je na poziciji plaće u polju Razdoblje (IP1/IO1) odabrana vrijednost Opisno, tada se za tu poziciju na opciji Unos plaće, na kartici Pozicije plaća upisuje opisno razdoblje u stupac IP1 razdoblje (opisno). Primjer unosa opisnog razdoblja: 05.2023. - 08.2023.

Ukoliko je podatak popunjen na unosu pozicija u samom unosu plaće, u obrascu IP1 će se iskazati taj podatak umjesto razdoblja primitka definiranog na samoj poziciji plaće u polju Razdoblje (IP1/IO1).


Pozicije plaća / Vrsta naknade (IP1/IO) i Razdoblje (IP1/IO)


 

 

Što korisnici trebaju poduzeti za pravilnu primjenu provedenih izmjena sukladno Pravilniku?

Kako bi ste primijenili provedene prilagodbe, odnosno proveli primjenu Pravilnika, potrebno je:

 1. Ažurirati verziju Luceeda
  Savjetujemo da u prvim danima nakon ažuriranja verzije koja donosi opisane prilagodbe i dalje pratite naše objave i ovu uputu kako bi ste se informirali o eventualnim poboljšanjima u novim verzijama i dodatnim uputama.

 2. Ažurirati podatke o vrsti naknade i razdoblju primitka na pozicijama plaća
  Radi ispravnog svrstavanja vrste naknade u IP1 i IO1 obrascima, NEOPHODNO je u šifrarniku pozicija plaća (Plaće / Matični podaci / Pozicije plaća → Izmijeni) postaviti ispravne vrijednosti u polju Vrsta naknade (IP1/IO1).
  Također, ovisno o izboru u polju Vrsta naknade (IP1/IO1), poželjno je i u polju Razdoblje (IP1) odabrati ispravnu vrijednost za poziciju koja se odnosi na Primitak na temelju radnog odnosa (4), Neoporezivi primitak na temelju radnog odnosa (X.1. / X.2.), te Neoporezivi primitak koji se smatra plaćom (X.3.). Ukoliko ovo polje na poziciji plaće koja se odnosi na navedene primitke nije popunjeno, biti će potrebno razdoblje upisati na unosu pozicija u unosu plaće, u stupcu IP1 razdoblje (opisno).

 3. Prema potrebi dodati nove pozicije plaća
  Primjer gdje će kod većine korisnika biti potrebno dodati novu poziciju plaće su pozicije za naknadnu za neiskorišteni godišnji odmor. Naime, obrazac IO1 podrazumijeva razvrstavanje spomenute naknade u dva retka, naknada za tekuću godinu ili naknada za prethodnu godinu. Da bi ovo bilo moguće, potrebno je koristiti dvije pozicije plaća od kojih jedna kao Razdoblje (IP1/IO1) ima odabrano Godina obračuna, a druga Prethodna godina.

 

 

Na što trebate obratiti dodatnu pažnju?

 1. Bolovanje na teret fonda
  Naknade na teret HZZO-a i dalje u šifrarniku Plaće / Matični podaci / Pozicije plaća trebaju imati uključenu oznaku Bolovanje na teret fonda kako bi se ispravno rasporedila u rubriku VI.3., a ne pod neoporezive primitke kao na starom obrascu.

 2. Plaća u naravi
  Plaća u naravi i dalje se obračunava na zasebnom obračunu i za Način isplate se na Unos plaće u okviru Djelatnici upisuje 5 - Davanje u naravi, a kako bi bila prepoznata kao plaća u naravi. Ovisno o tome smatra li se plaćom (prema mjesečnoj redovitosti isplate) ili ne, pozicija plaće se razvrstava u kategoriju Plaća/naknada plaće (2) ili Primitak na temelju radnog odnosa (4).

 3. Provjeriti / nadopuniti postojeći unos plaće
  U slučaju da je unos plaće koja će imati datum isplate od 1. listopada 2023. već u tijeku, u najvećem dijelu dovoljno je postupiti po prethodno navedenim koracima (ažuriranje verzije Luceeda i ažuriranje pozicija plaća).No, ukoliko na obračunu postoje pozicije primitaka koje zahtijevaju iskazivanje razdoblja, a u šifrarniku pozicija ste za razdoblje odabrali vrijednost Opisno, biti će potrebno na samom unosu pozicija u stupcu IP1 razdoblje (opisno) upisati opisno razdoblje.
  Također, ukoliko pozicija plaće zahtijeva unos podataka na kartici Dodatni podaci, ažurirajte potrebne podatke.

 4. Element obračuna kao novi podatak na obrascima
  Za pozicije plaće koje za podatak Vrsta naknade (IP1/IO1) imaju definirano Plaća/naknada plaće (2) ispisuje se podatak Element obračuna u formatu formule izračuna bruto iznosa naknade. Formula se sastoji od umnoška sati, satnice ili prosječne satnice zadnjih 3/6 mjeseci i koeficijenta uvećanja.

 5. Obrazac NP1
  U slučaju neisplate ili djelomične isplate plaće, djelatniku se uručuje ili šalje emailom Obrazac IP1 iz kojeg je vidljiv potpuni obračun plaće, a uz njega se uručuje i Obrazac NP1 koji treba biti ispisan i potpisan od strane ovlaštene osobe poslodavca i takav predan djelatniku (iz tog razloga nema opcije slanja emailom). Pravila unosa obračuna neisplaćene ili djelomično isplaćene plaće ostala su nepromijenjena, na opciji Unos plaće ne popunjava se Datum isplate, već Datum dospijeća, a na kartici Datumi isplate upisuje se odgovarajući datum isplate ako je neka od obveza uplaćena.

 6. Obrazac NO1
  Slično kao u slučaju Obrazaca IP1 i Obrasca NP1, u slučaju neisplate ili djelomične isplate otpremnine / naknade za neiskorišteni godišnji odmor, djelatniku se uručuje ili šalje emailom Obrazac IO1 iz kojeg je vidljiv potpuni sadržaj obračuna otpremnine / naknade za neiskorišteni godišnji odmor i Obrazac NO1 koji treba biti ispisan i potpisan od strane ovlaštene osobe poslodavca i takav predan djelatniku. Pravila popunjavanja datuma isplate i datuma dospijeća jednaka su kao za NP1 obrazac.

 

 

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.