Fiskalizacija napojnica

SADRŽAJ:

Što možete saznati u ovom članku?

Dodali smo novu opciju za unos napojnica

Važne zakonitosti kod unosa i provođenja fiskalizacije napojnica

Unos napojnice

Unos napojnice iz opcije Unos računa

Unos napojnice iz opcije Pregled računa

Iznos primljenih napojnica u obračunu načina plaćanja

Opcije koje su u pripremi

Na što trebate obratiti pažnju?

 


 

Što možete saznati u ovom članku?

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 114/2023 od 4.10.2023.) obveznicima fiskalizacije omogućava se prijava podataka o napojnici u sustav fiskalizacije s primjenom od 1. siječnja 2024. godine.

U ovom članku opisat ćemo prilagodbe koje su u Luceedu provedene, način njihove primjene, određene zakonitosti koje se primjenjuju u postupku fiskalizacije napojnica, te ćemo navesti koje opcije su još u pripremi i određene napomene na koje također treba obratiti pozornost.


Dodali smo novu opciju za unos napojnica

Za unos i fiskalizaciju napojnica u modulu Maloprodaja koristi se nova opcija Unos napojnice koja je jedinstvena za sve tipove unosa maloprodajnog računa (standardni, restoranski, PDA 2.0).

Korisnici ne trebaju provoditi nikakva dodatna podešavanja vezano za fiskalizaciju napojnica. Ažuriranjem verzije Luceeda opcija će postati dostupna.

 

U nastavku članka detaljno ćemo opisati korištenja opcije, a za početak ovdje navodimo brzu uputu za unos (i fiskalizaciju) napojnice kroz četiri jednostavna koraka:

 1. Iz opcije unosa računa funkcijskom tipkom F2 , ili odabirom iz izbornika, pozovite opciju Unos napojnice.

 2. U polje Broj računa upišite broj računa po kojem želite unijeti napojnicu, ili odaberite unos za zadnji izdani račun.

 3. Upišite Iznos napojnice.

 4. Zaključite unos odabirom vrste plaćanja (Gotovina (F4) ili Kartica (F6)).

 

Važne zakonitosti kod unosa i provođenja fiskalizacije napojnica

Prije detaljnog opisa opcije važno je istaknuti sljedeće zakonitosti koje su navedene u važećim propisima, ili proizlaze iz njih:

 1. Prema važećim propisima, unos i fiskalizaciju napojnice moguće je provesti samo za račun koji je prošao postupak fiskalizacije izdavanja računa, odnosno samo samo za račune koji imaju JIR. No, kako bi korisnici izbjegli situaciju da zbog trenutne nedostupnosti sustava Porezne uprave ili drugih kratkotrajnih problema nisu u mogućnosti provesti unos napojnice, postupak je u Luceedu moguće provesti i za račune koji još uvijek nemaju JIR (ali imaju ZKI). Postupak fiskalizacije napojnice provest će se automatski (u pozadini) čim se kreirani račun fiskalizira (dobije JIR).

 2. Unos i fiskalizaciju napojnice moguće je provesti samo za fiskalizirani račun za promet ostvaren gotovinom (naplata gotovim novcem, karticama ili drugim načinom koji nije naplata na transakcijski račun).

 3. Fiskalizaciju napojnice potrebno je provesti na način i u rokovima koji proizlaze iz čl. 16.a i 17. Zakona o fiskalizaciji. Drugim riječima, rok za fiskalizaciju napojnice istovjetan je roku za fiskalizaciju samog računa što znači da unos same napojnice neće biti moguć ukoliko je prošlo više od 48 sati od izdavanja računa.

 


Unos napojnice

Opcija Unos napojnice služi za unos iznosa napojnice po pojedinom izdanom i fiskaliziranom maloprodajnom računu, te provedbu postupka fiskalizacije napojnice sukladno važećim propisima RH. Opcija se pokreće odabirom iz izbornika u opcijama Unos računa ili Pregled računa, u modulu Maloprodaja.

Opciju je moguće pozvati na sljedeće načine:

 • Maloprodaja > Unos računa > Izbornik > Unos napojnice (F2), ili

 • Maloprodaja > Pregled računa > Izbornik > Unos napojnice (F2).

 

Unos napojnice iz opcije Unos računa

Unos napojnice po zadnjem izdanom računu

Ukoliko se unosi napojnica po zadnjem izdanom računu (u godini i poslovnoj jedinici u koju je korisnik prijavljen), dovoljno je nakon otvaranja opcije Unos napojnice pritisnuti funkcijsku tipku :F2: na tipkovnici, ili tipku Zadnji račun (F2) na otvorenom prozoru, kako bi formu popunili podacima zadnjeg izdanog računa. Nakon toga, u polje Iznos napojnice upisuje se iznos primljene napojnice, te se odabirom jedne od ponuđenih vrsti plaćanja zaključuje unos napojnice i napojnica fiskalizira.

Unos napojnice po ranije izdanom računu

Ukoliko se unosi napojnica po ranije izdanom računu (ne radi se o zadnjem izdanom računu prije unosa napojnice), potrebno je u polje Broj računa upisati broj računa za koji se napojnica unosi. Podržan je unos rednog broja računa, fiskalnog broja računa, te očitavanje Luceed barkoda dokumenta. Nakon toga u polje Iznos napojnice upisuje se iznos primljene napojnice, te se odabirom jedne od ponuđenih vrsti plaćanja zaključuje unos napojnice i napojnica fiskalizira.

 

Unos napojnice iz opcije Pregled računa

Unos napojnice moguće je pozvati i putem opcije Maloprodaja > Pregled računa. U tom slučaju polje Broj računa automatski će se popuniti brojem računa koji je označen u listi (pregledu) računa. Nakon toga, u polje Iznos napojnice upisuje se iznos primljene napojnice, te se odabirom jedne od ponuđenih vrsti plaćanja zaključuje unos napojnice i napojnica fiskalizira.

I u slučaju pozivanja opcije Unos napojnice iz opcije Pregled računa, kada se polje Broj računa automatski popuni brojem računa koji je označen, moguće je koristiti tipku Zadnji račun (F2) ili izmijeniti traženi broj računa u polju Broj računa, te izvršiti unos napojnice za neki drugi račun (umjesto označenog).

 

Forma za unos napojnice

Iznos primljenih napojnica u obračunu načina plaćanja

Kako bi omogućili jednostavnu kontrolu stanja blagajne, koja sada može sadržavati i primljene napojnice, u obračunu načina plaćanja (Maloprodaja > Obračun načina plaćanja) dodan je stupac Napojnica koji prikazuje ukupan iznos primljenih napojnica prema vrstama plaćanja. Stupac Ukupno sada uključuje i iznose primljenih napojnica, dok ukupne iznose ostvarenog prometa prema vrstama plaćanja (bez napojnica) i dalje možete pregledavati u stupcu Iznos.

Opcije koje su u pripremi

 • Unos napojnice iz PDA 2.0 unosa računa (do dodavanja opcije korisnici koji koriste PDA unos mogu koristiti unos napojnice iz pregleda računa).

 • Izvještaj o primljenim napojnicama, grupirano po prodavačima, te po prodavačima i vrstama plaćanja.

 • Stupac s iznosom napojnice u pregledu plaćanja pojedinog računa.

 • Dodavanje atributa za knjiženje napojnica (Financijsko > Prijenosi).

 • Potencijalne izmjene na integriranom ispisima obračuna (dodavanje iznosa napojnica).

 • Opcije vezane za isplate napojnica u modulu Plaće.

Na što trebate obratiti pažnju?

 • U ovom trenutku nije podržano slanje iznosa napojnice iz Luceeda na EFT POS terminal.

 • Nije podržano plaćanje jedne napojnice s više vrsti plaćanja.

 • Budući da do sada nigdje nije definirana potreba niti način ispisa napojnice na računima, te radi činjenice da se unos napojnice obavlja tek nakon što je račun fiskaliziran, nisu provođene izmjene na samim ispisima računa. Napojnica se ne ispisuje na računima.

 • Kod fiskalizacije napojnica koristi se OIB operatera (radnika) koji je izdao račun za koji je upisana napojnica.

 • Nakon fiskalizacije napojnice, na kartici Plaćanja u samom računu biti će evidentirana stavka s vrstom plaćanja kojom je dana napojnice, no ona ne utječe na iznos plaćanja samog računa. Iznos napojnice evidentira se u zasebnom polju.

 • Storniranje računa po kojem je izvršen unos napojnice u ovom trenutku neće stornirati unos napojnice, odnosno, neće se fiskalizirati napojnica s negativnim iznosom.

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.