Planiranje zamjene kune eurom na internetskim trgovinama

Na što obratiti pažnju kod planiranja zamjene kune eurom na internetskim trgovinama?

U procesu pripreme za zamjenu kune eurom, korisnici čije su internetske trgovine povezane s Luceedom putem Luceed API web servisa, posebnu pažnju trebaju obratiti na:

  • planiranje trenutka provedbe konverzije podataka u Luceedu,
  • rasporede sinkronizacije podataka internetske trgovine s Luceedom, te
  • općenito rad internetske trgovine u prvim satima 2023. godine.

O čemu ovisi u kojem će trenutku internetske trgovine biti u mogućnosti prikazati cijene u euru?

Budući će euro postati službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj na dan 1. siječnja 2023., cijene na internetskim trgovinama bi praktički već od prve sekunde 2023. godine trebale biti iskazane u euru. No, postoje određeni čimbenici tehničke i procesne prirode koji uvjetuju da li će u praksi to biti izvedivo, a oni su:

1. vrijeme provedbe konverzije cijena u Luceedu, te
2. vrijeme (raspored) sinkronizacije cijena na internetskoj trgovini.

 
Kako smo ranije pojasnili u članku Proces prilagodbe Luceed-a za uvođenje eura, u Luceedu se konverzija cijena iz kune u euro neće provesti automatski ulaskom u 2023. godinu, već će korisnici Luceeda samostalno trebati pokrenuti akciju konverzije putem opcije u Luceedu. 
 
Time dolazimo do prvog uvjeta koji će utjecati na prikaz cijena na internetskim trgovinama, a to je trenutak (vrijeme) u kojem je izvršena konverzija cijena u Luceedu.
Prije izvršene konverzije, Luceed API web servisi će u odgovorima vraćati cijene u kuni, a nakon izvršene konverzije u euru, bez obzira na trenutni datum.

Drugi uvjet koji će utjecati na prikaz cijena na internetskim trgovinama je vrijeme odnosno raspored sinkronizacije podatka internetske trgovine s Luceed podacima.
Nakon što se u Luceedu izvrši konverzija cijena, internetska trgovina će prikazivati cijene u kuni sve do prve uspješne sinkronizacije podataka s Luceed bazom, kada će se preuzeti cijene u euru.

Prema tome, Luceed korisnici na koje se prethodno odnosi trebaju pravovremeno planirati kada će izvršiti konverziju cijena u Luceedu, te prema tome uskladiti i sam rad internetske trgovine, te dogovoriti eventualne izmjene vezano za vrijeme sinkronizacije podataka (cijena) sa svojim partnerima zaduženima za razvoja i/ili održavanje internetske trgovine.

Dakle, da bi se prevenirale neželjene situacije, poput prikaza cijena u pogrešnoj valuti, pogrešne naplate kod plaćanja karticama i pouzećem, slanja narudžbi u Luceed naloge prodaje s cijenama i iznosom plaćanja u pogrešnoj valuti (što bi zahtijevalo kasniju ručnu izmjenu), prigovora i primjedbi potrošača, bitno je pravovremeno isplanirati i uskladiti:

  • trenutak provođenja konverzije cijena u Luceedu od strane Luceed korisnika,
  • sinkronizaciju cijena na internetskoj trgovini s cijenama u Luceedu.

Budući se ovdje radi o dvije akcije na dva neovisna sustava, nedvojbeno je da će između provođenja tih akcija proteći određeno vrijeme u kojem treba osigurati da ne dođe do neželjenih situacija.

Jedno od rješenja koje se može primijeniti je svakako i postavljanje internetske trgovine u tzv. "maintenance mode" ili drugi oblik onemogućavanje kreiranja narudžbi u periodu od izvršenja konverzije cijena u Luceedu, pa do trenutka kada će internetska trgovina sinkronizacijom s Luceedom zaprimiti cijene u euru.

 
Da li će takva rješenja biti potrebna, i u kojem trajanju, ovisit će o odluci samog korisnika kada izvršiti konverziju, te o usklađenosti konverzije s akcijom sinkronizacije cijena na internetskoj trgovini.

 

Primjeri dva različita pristupa i utjecaja na dostupnost internetske trgovine za kreiranje narudžbi

Korisnici koji s radom u Luceedu završavaju prije ponoći, mogu konverziju cijena u euro provesti nakon završetka radnog vremena, na dan 31.12.2022. No u tom slučaju, nakon provedene konverzije cijena u Luceedu, internetska trgovina ne bi trebala preuzimati cijene iz Luceeda prije 01.01.2023., jer će cijene koje će vratiti Luceed API servisi biti izražene u euru. Ukoliko internetska trgovina dohvati nove cijene u prvim minutama/satima 2023., u tom slučaju gotovo pa i neće postojati period u kojem je potrebno onemogućiti prikaz cijena i kreiranje narudžbi, odnosno, eventualni "maintenance mode" trajat će vrlo kratko.

No, ukoliko će Luceed korisnik konverziju izvršiti npr. 01.01.2023. u 13:00h, na internetskoj trgovini bi se u vremenu od 00:00h do 13:00h još uvijek cijene prikazivale i narudžbe kreirale u kuni što bi predstavljalo problem na više razina. Smatramo da u tom slučaju treba internetsku trgovinu postaviti u tzv. "maintenance mode" ili na neki drugi način onemogućiti kreiranja narudžbi i prikaz cijena u kuni.

 

Na koji način će internetska trgovina znati da li je u Luceedu izvršena konverzija cijena u euro?

Da li je konverzija cijena u Luceedu provedena biti će vidljivo i u samim odgovorima Luceed API servisa, budući da na svim pozivima koji se koriste za dohvat cijena postoje polje s podacima o valuti u kojoj je cijena izražena. Taj podatak može biti koristan na strani internetske trgovine u određivanju smije li prikazati artikl/cijenu ili ne.

Ukoliko će internetske trgovine koristiti taj podatak, na vrijeme trebaju provjeriti da li su ta polja uključena u slanje odgovora, pa ukoliko nisu, Luceed korisnik može zatražiti da se aktivira njihovo slanje.

Podsjećamo da kompletnu dokumentaciju za Luceed API servise možete preuzeti ovdje Luceed API - dokumentacija.

 

Postoje li druga rješenja?

Sve navedeno u ovom članku podrazumijeva da na strani internetske trgovine ne postoje nikakvi posebni mehanizmi i/ili procedure za prelazak na euro, već je kao pretpostavka uzeta situacija u kojoj internetska trgovina sve podatke za prikaz i korištenje cijena dohvaća isključivo i samo iz Luceeda.

Nije isključeno da će pojedine internetske trgovine na svojoj strani razviti mehanizme koji će možda omogućiti drugačije rješenje, no pri tome se i dalje treba držati zakonitosti koje su neophodne za ispravno funkcioniranje procesa, a najvažnija je svakako slanje narudžbi u Luceed u ispravnoj valuti, ovisno o datumu.

 
Budući da Luceed API web servisi  već sada u potpunosti pokrivaju proces zamjene kune eurom, prateći pri tome logiku samih Luceed procesa, u ovom trenutku nisu predviđene nikakve dorade u metodama dohvata i slanja podataka.

 

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.